Sümbolist

Aasta sümboliks on 52 erinevast mustriribast koosnev ring. Ringi motiiv sümboliseerib terviklikkust ja keskpunktiks olemist. Raamatukogud üle Eesti seovad kokku meie arusaamad iseendast, mälu ja unistused, mõtted ja tunded – nii ehitub meie ühtne kultuuriruum läbi meie endi.

Raamatukogud on kirjandus- ja kultuurikeskused, nad koondavad kogukondi ja levitavad ideid. Raamatukogude aastaring haarab endasse kõik ja on kõige keskel, ääremaad ja keskused on ringis võrdsed. Pole mahajääjaid, kõrvalejäetuid ega väljatõugatuid. Kõik loevad aasta läbi ja üle Eesti.

52 erinevat mustririba tähistavad teema -aasta nädalaid. Iga riba on vormilt unikaalne, viidates aasta sisu eripalgelisusele ja rikkalikkusele. Mustrite mitmekesisus ja organiseeritus peegeldab raamatukogude olemust ja on kantud nende missioonist: teadmiste koondamisest, talletamisest ja mõtestamisest. Abstraktne kujundikeel, ribasid moodustav geomeetriliste kujundite jada on üle aegruumi ulatuv kood, mille taha on peidetud nii minevik kui ka tulevik. Etno ja futu samal ajal. Lood täis tähendusi, mis on loodud eilsest homsesse. Igaühele ja kõigile. Lood, mis on kirjutatud nii, et kogu Eesti loeb.

Tunnusgraafika kasutamine

Teema-aasta tunnusgraafika on kasutamiseks eelkõige Eesti raamatukogudele. Visuaalse identiteedi kollaseid üldkujundused on mõeldud kasutamiseks kogu teema-aasta vältel, neljas lisavärvis kujundused vastavalt fookusteemadega seotud sündmuste puhul.

Fookusteemade (kirjandused, kogukond, raamatukogud ratastel, tulevik) kujundused lisanduvad veebilehele enne teemaperioodi algust, samuti saadetakse teade nende lisandumise kohta raamatukogudele. Üld- ja fookusteemade kujundusi on võimalik kasutada nii värvilisel kui ka valgel põhjal.

  • Üldine värv: kollane. Võib kasutada terve raamatukogude teema-aasta vältel.
  • 1. teema: kirjandus- ja kultuurikeskus. Teema värv: roheline. Kasutatakse perioodil 1.01.-31.03.
  • 2. teema kogukonnakeskus. Teema värv: oranž. Kasutatakse perioodil 1.04.-30.06
  • 3. teema raamatukogu ratastel. Teema värv: lilla. Kasutatakse perioodil 1.07.-31.08.
  • 4. teema tuleviku raamatukogu. Teema värv: sinine. Kasutatakse perioodil 1.09.-31.12.
Näide. Plakat värvitaustal.
Näide. Plakat valgel taustal.

Kirjatüüp

Peamine kirjatüüp on Nunito Sans. Erineva rõhuga tekstide juures kasutatakse sama fondiperekonna eri tugevusega stiile. Nunito Sans on disainer Vernon Adamsi loodud ja Jacques Le Bailly poolt arendatud vabavaraline kirjatüüp, mille saab alla laadida SIIT.

Asenduskirjatüüp on Arial. Elektrooniliste esitluste ja dokumentide sisutekstides, kus on ühilduvuse seisukohast ebaotstarbekas kasutada peamist kirjatüüpi Nunito Sans, asendatakse see MS Office’i programmide eelvaliku fondiga Arial.

Logotüüp

Logotüübi “Raamatukogude aasta 2022” lähtekohaks on vabavaraline kirjatüüp Misto (disainer Katerina Korolevtseva), mille tähekujud on spetsiaalselt Raamatukogude aasta jaoks kohandatud. Logotüüp on peamiselt kasutusel logo koosseisus, kus see on ringi keskel jagatud neljale reale.

Tunnusgraafikat võivad lisaks raamatukogudele kasutada ka kõik teised teema-aasta programmi panustajad. Vaata lähemalt raamatukogude aasta logo kasutamise korrast.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun raamatukogude aasta korraldusmeeskonna poole aadressil liina.luhats-ulman@nlib.ee.

Visuaalse identiteedi töötas välja disainiagentuur Identity. Raamatukogude aasta logo on eesti, vene ja inglise keeles.

Materjalid allalaadimiseks

Plakatite põhjad

Lingi alt on leitav Canva mall. Canva põhjade kasutamiseks peab teil olema Canva konto. Palume lähtuda ette antud põhjast ja põhjasid enda ürituste tarbeks kohandades mitte muuta fonte, fontide suurust, fontide värvi ega teksti asukohta kujundusel. NB! Salvestamiseks/alla laadimiseks valige konkreetne fail.

Sotsiaalmeedia (Facebooki päised ja postitused)

Näide. Facebooki päis üldkujunduses koos korraldusliku infoga.
Näide. Facebooki päis üldkujunduses.

Lingi alt on leitav Canva mall. Canva põhjade kasutamiseks peab teil olema Canva konto. Palume lähtuda ette antud põhjast ja põhjasid enda ürituste tarbeks kohandades mitte muuta fonte, fontide suurust, fontide värvi ega teksti asukohta kujundusel. NB! Salvestamiseks/alla laadimiseks valige konkreetne fail.

Kogu aasta jooksul võib kasutada põhivärvides raamatukogude aasta Facebooki päiseid. Iga fookusperioodi alguseks laaditakse veebilehele ka lisavärvides päised, mida kasutatakse fookusteema kestel.

Animeeritud logod

Ülekannete ja videote tarvis on toodetud valgel ja kollasel taustal animeeritud logod ning nimetiitrid (vt näidet SIIT). Animeeritud logode ja nimetiitrite failide saamiseks palun pöörduda teema-aasta meeskonna poole.

Rinnamärk

Sündmuste brändimine

Rannalipu kujunduse näidis

Vajaliku kujunduspõhja või erilahenduse puudumisel võtke palun ühendust raamatukogude aasta meeskonnaga.