Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks:

  1. Aasta esimesel kolmel kuul keskendume raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele.
  2. Kevadel tutvustame raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena.
  3. Suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole.
  4. Aasta viimased neli kuud pühendame tuleviku raamatukogule.

Kirjandus- ja kultuurikeskus

Raamatukogus on ligipääs ammendamatule kultuurivarale ja seda täiesti tasuta.

Kogukonnakeskus

Toome inimesed kokku maailmaasju arutama, keeli õppima või kasvõi lauamänge mängima.

Raamatukogu ratastel

Raamatukogusid leiab ka linnatänavatelt ja festivalidelt, mööda Eestit sõidavad ringi raamatukogubussid.

Tuleviku raamatukogu

Laenutamiseks piisab paarist hiireklõpsust ja raamat ootab sind näiteks raamatukapis. Raamatukogust saad ligipääsu ka rahvusvahelistele teadusandmebaasidele ja koduloolistele arhiividele.