Näitus “Pärlid tehnikaülikooli raamatukogu kogudest”

Sündmus toimub: 28.03.-29.04.2022

Näitusel on eksponeeritud valik Tehnikaülikoolis kasutusel olnud õpikutest alates 20. sajandi algusest kuni tänaseni. Kõige varasem, 1910. aastal ilmunud "Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung ...", on raamatukogus hoiul olnud üle 100 aasta.

20. sajandi alguses puudusid Eesti ühiskonnas täppisteaduslik kirjasõna ja emakeelsed tehnikaõpikud. Iseseisvuse alguspäevil asusid üksikud kirjastajad ja autorid ülikooliõpikuid kirjastama. 1919–1927 ilmus Eestis neli eesti- ja kuus venekeelset õpperaamatut. Äriliselt ei tasunud õpikute kirjastamine end ära ning jäi peagi soiku. Ajavahemikul 1927–1930 ilmus Eestis ainult üks eestikeelne ja kaks võõrkeelset õpperaamatut. Tundmatu oli nõue, et ülikooli raamatukogusse oleks varutud iga ülikoolis õpetatava aine õpikud. Samas olid raamatud kallid ja iga tudeng neid endale osta ei saanud. 1920ndatel ilmunud „Nõrkvoolutehnika käsiraamatu“ hind oli 70 krooni, tolleaegne kuupalk vaid ligikaudu 60 krooni. Raamatute vähesus ja kallidus ajendas üliõpilasi ühisõpingutele korporatsioonide raamatukogudes.

Tänane tudeng leiab Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust erinevate valdkondade õpikud. Raamatukogu õpikute kogu täieneb pidevalt ning e-õpikud on saadaval raamatukogu digikogus. Käesoleval näitusel on eksponeeritud valik Tehnikaülikoolis kasutusel olnud õpikutest alates 20. sajandi algusest kuni tänaseni. Kõige varasem, 1910. aastal ilmunud “Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung …”, on raamatukogus hoiul olnud üle 100 aasta. Näituselt leiate ka Tehnikaülikooli kirjastuses välja antud uued õpikud, mille autoriteks on meie ülikooli õppejõud. Eraldi on esile tõstetud aasta parima eestikeelse kõrgkooliõpiku tiitliga premeeritud õpikud.