Tori vallaraamatukogu lugemismäng „Lugemise proovikivi 2022“

Событие происходит: 06.07.2022 10:30-11:30
Tori valla raamatukogud

Tori vallaraamatukogu lugemismäng „Lugemise proovikivi 2022“
Mängu eesmärk on lugemisrõõmu jagamine, sest koos erinevaid teemasid avastades võib jõuda raamatuteni, milleni omapäi võib-olla ei jõuaks. Mängus osalemine on vabatahtlik. Alati saate abi küsida raamatukoguhoidjatelt.
Reeglid:

• Mäng kestab 1. jaanuarist kuni 30. detsembrini 2022
• Arvesse lähevad Tori valla raamatukogu haruraamatukogudest laenutatud raamatud, koduriiulist võetud raamatud arvesse ei lähe
• Osalejale antakse „Lugemise proovikivi 2022“ osalejakaart, kus on peal raamatute teemad
• Tagasiside andmine on vabatahtlik ja selle võtab vastu ning teeb vastava märke osalejakaardile raamatukoguhoidja
• Ühte ja sama raamatut ei saa märkida mitme eri teema alla
• Lugemismängul puuduvad vanusepiirangud
• „Lugemise proovikivi 2022“ kõik 30 raamatut läbi lugenud osalejate vahel loositakse välja auhinnad