Raamatukogude aasta üheks fookuseks on raamatukogude tutvustamine kogukonnakeskustena. Selleks käivitub esimest korda toimuv suurprojekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mille raames toimuvad mõttetalgud ja esmakordne koolitusprogramm raamatukoguhoidjatele.

Koolitusprogrammist

Raamatukogud üle maailma on uuenemas ja võtmas aktiivset kogukonnakeskuse, kodanikuühiskonna ja demokraatia uuendaja, säästva arengu eestkõneleja ning kohaliku dialoogi looja rolli. Ka meie raamatukogudel on potentsiaal, et:

  • soodustada sisukaid vestlusi ja avatud dialoogi kogukonnas;
  • kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse, et seeläbi toetada kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist;
  • julgeda ise olulisi vestlusi kogukonnas käivitada.

Spetsiaalselt raamatukogutöötajate jaoks loodud koolitusprogramm koosneb viiest kohtumisest perioodil märts-september ning piloodis osalevate raamatukogude ühisest dialooginädalast oma kogukonnas juuni esimesel nädalal. Pilootprojektis võtab osa kuni 12 raamatukogutöötajat.

Programmi käigus toetatakse raamatukogude võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana ning luuakse juhendmaterjal ja tööriista varamu raamatukoguhoidjatele.

Kandideerimis tähtaeg oli 4. märts.


Koolitusprogrammis osalejad on selgunud, loe lähemalt SIIT.

Esimene kohtumine toimub 29. märtsil. Sündmuse täpsem info on leitav siit.


Mõttetalgud

Suurprojekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” algas 1. märtsil kell 11 Tartu Linnaraamatukogus toimunud mõttetalgutega, kus said kokku nii raamatukogude eestkõnelejad kui kodanikuühiskonna, demokraatia ja kogukondade arendamisega tegelevad inimesed.

Galerii mõttetalgutelt leiab SIIT.

Projekti korraldavad Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja raamatukogude aasta.

Lisainfot leiab ka Eesti Koostöö Kogu ja ERÜ veebilehelt.

Lisainfo: Tuuliki Tõiste tuuliki.toiste@taltech.ee ja Kairi Tilga kairi@kogu.ee