“Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” tänusündmus