Pilootprogramm “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”

Event occurs: 29.03., 19.04., 05.05., 19.05., 16.06.2022

Kuidas soodustada sisukaid vestlusi ja avatud dialoogi kogukonnas?

Kuidas kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse, et seeläbi toetada kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist?

Kuidas ise julgeda olulisi vestlusi kogukonnas käivitada?

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, raamatukogude aasta ja Riigikantselei koostöös käivitame esmakordselt pilootprogrammi “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”.

Programmi eesmärk on:

  • toetada raamatukoguhoidja enesekindlust ja võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana;
  • toetada valmisolekut algatada olulisi dialooge kogukonnas;
  • luua juhendmaterjal ja tööriista varamu raamatukoguhoidjatele.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS JA LÄHENEMINE

Raamatukogutöötajate jaoks spetsiaalselt välja töötatud koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-september 2022 ning piloodis osalevate raamatukogude ühisest dialoogipäevast oma kogukonnas 16. juunil 2022.

Ühine kogukonna dialoogi päev loob võimaluse käivitada samal päeval tähenduslikud dialoogid osalevates raamatukogudes ja rakendada õpitut oma kogukonnas. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist.

ESIMENE KOHTUMINE

29. märts
TEINE
KOHTUMINE

19. aprill
KOLMAS KOHTUMINE

5. mai
NELJAS KOHTUMINE

19. mai
DIALOOGID KOGUKONNAS

16. juuni
Häälestumine õpi-
teekonnale.


Mõjusa kaasamise eeldused.

Dialoog ja selle erinevad tähendused.

Dialoogi ette-valmistus.
 Praktikum 1
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 2
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi erinevad võimalused, sh erinevad grupi suurused
Praktikum 3
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 4
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Toimetulek erinevate osalejatega / väljakutsetega
Praktikum 5
Õpipaar harjutab. Tagasiside.

Praktikum 6
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi meetodite kohandamine
Osaleja kavandab
ja viib ellu dialoogi
oma raamatu-kogus
.
Kogukonna dialoogi kavandamine ja juhendmaterjali koostamine

Lisainfot leiab Eesti Koostöö Kogu ja ERÜ veebilehelt.