Raamatukogude aasta 2022

2022 on raamatu­kogude aasta

Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu peale uuemale ajakirjandusele, külastada näitusi ja kui veel eriti hästi läheb, kohtuda kirjanikuga.

Kui suurest infohulgast ei oska enam eristada, mis õige, mis vale, saab taas abi raamatukogust.

Raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas. Oled alati oodatud!

871

raamatukogu

13 miljonit

laenutust aastas

6,9 miljonit

külastust aastas

704 900

lugejat aastas

30,8 miljonit

teavikut

Teema-aasta fookused

2022 on raamatukogude aasta, mil pöörame pilgu raamatukogudele ning uurime lähemalt, mida pakuvad oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle Eesti.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendume raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustame raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole ja aasta viimased neli kuud pühendame tuleviku raamatukogule. Fookusteemasid toetavad läbi aasta erinevad tegevused.

Aasta lükkab käima 12. jaanuaril toimuv ühine ettelugemise aktsioon raamatukogudes üle Eesti, sellest omakorda saavad alguse läbi aasta kestvad lugemistalgud.

Kirjandus- ja kultuurikeskus

Raamatukogus on ligipääs ammendamatule kultuurivarale ja seda täiesti tasuta.

Kogukonna­keskus

Toome inimesed kokku maailmaasju arutama, keeli õppima või kasvõi lauamänge mängima.

Raamatukogu ratastel

Raamatukogusid leiab ka linnatänavatelt ja festivalidelt, mööda Eestit sõidavad ringi raamatukogubussid.

Tuleviku raamatukogu

Laenutamiseks piisab paarist hiireklõpsust ja raamat ootab sind näiteks raamatukapis. Raamatukogust saad ligipääsu ka rahvusvahelistele teadusandmebaasidele ja koduloolistele arhiividele.