Esileht

Kogu Eesti loeb!

2022 on raamatukogude aasta. Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu peale uuemale ajakirjandusele, külastada näitusi ja kui veel eriti hästi läheb, kohtuda kirjanikuga.

Kui suurest infohulgast ei oska enam eristada, mis õige, mis vale, saab taas abi raamatukogust.

Raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas.

Uudised

Sündmused

Teema-aastat kohtad peamiselt Eesti raamatukogudes ja internetis. Tänaseks on toimunud 2196 sündmust ja tulemas on veel vähemalt 14!

Fakte raamatukogudest

871

raamatukogu

13 miljonit

laenutust aastas

6,9 miljonit

külastust aastas

704 900

lugejat aastas

30,8 miljonit

teavikut